Congres Gewoon Unieke Mondzorg

Het congres is bedoeld voor managers, bestuurders, begeleiders, zorgverleners als verzorgenden, verpleegkundigen, tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en anderen die verantwoordelijk zijn voor mondzorg aan kwetsbare groepen.Fresh Unieke Mondzorg, dat in veel woonzorgcentra werkt, wil met het congres ‘Gewoon Unieke Mondzorg’ aandacht vragen voor de mondzorg aan mensen die niet meer zelf voor een goede mondhygiëne kunnen zorgen of zelfstandig naar de tandarts of mondhygiënist kunnen gaan.

Het congres is bedoeld voor managers, bestuurders, begeleiders, zorgverleners als verzorgenden, verpleegkundigen, tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en anderen die verantwoordelijk zijn voor mondzorg aan kwetsbare groepen.

Een gezonde mond waarmee je normaal kunt eten en spreken is belangrijk. Dat geldt voor iedereen en in iedere setting. Voor de meeste mensen hoort de dagelijkse mondverzorging en een regelmatig bezoek aan de tandarts of mondhygiënist er dan ook gewoon bij. Maar voor kwetsbare ouderen, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en psychiatrische patiënten die in een woonzorgcentrum of gewoon thuis wonen is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ook voor mensen aan de rand van de samenleving is dat niet zo. Er is bij deze laatste groep vaak sprake van fysieke verwaarlozing en decorumverlies. 

Zelf kunnen die mensen vaak niet meer goed tandenpoetsen en hun mondhygiëne op orde houden, laat staan dat ze zelfstandig regelmatig een tandarts of mondhygiënist kunnen bezoeken. Ze zijn dus aangewezen op thuiszorg of op hoe de mondzorg is geregeld in de woonzorgcentra waarin ze wonen. Hoewel verzorgenden meestal zeer gemotiveerd zijn om goede zorg te verlenen, heeft mondzorg vaak niet de prioriteit. Ook ontbreekt het nogal eens aan de nodige kennis en kunde om de mondzorg te verlenen en te organiseren. 

Hoe kunnen woonzorgcentra, thuiszorgorganisaties en mondzorgverleners de situatie van deze mensen verbeteren? Daarover gaat dit congres. In de ochtend zijn er workshops voor diverse doelgroepen.

Algemene leerdoelen

Na het bezoeken van dit congres:

  • hebt u kennis over het verlenen van mondzorg aan kwetsbare en zorgafhankelijke mensen

  • bent u beter in staat om mondzorg aan kwetsbare en zorgafhankelijke mensen te verlenen

  • hebt u kennis over de zorg, de pijn, de ontmoeting, de samenwerking die plaatsvindt tussen kwetsbare en zorgafhankelijke mensen en hun zorgverleners

  • hebt u begrip voor het gegeven dat bij het verlenen van mondzorg aan kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen het oordeel van de doelgroep zelf van doorslaggevende betekenis is bij het nemen van beslissingen over (de aard van) de zorgverlening

  • hebt u kennis van het gegeven dat eigenwaarde en een positief zelfbeeld de motor zijn van hernieuwing en herstel van mensen aan de rand van de samenleving

Workshop dr. Barbara Janssens

Na het volgen van deze workshop hebt u kennis van een aanpak die tot resultaat kan leiden bij het verlenen van mondzorg aan ouderen in woonzorgcentra.

Workshop dr. Gert-Jan van der Putten

Na het volgen van deze workshop hebt u kennis van het gegeven dat de sleutel tot een goed dagelijkse mondverzorging en dus tot een goede mondgezondheid bij de eerstverantwoordelijke manager of het managementteam van het woonzorgcentrum ligt.

Workshop em. prof. dr. M.A.J. van Waas

Na het volgen van deze workshop hebt u kennis over de behandelingen en problemen met gebitsprothesen van kwetsbare en zorgafhankelijke mensen.

Workshop mw. Marianne Stal

Na het volgen van deze workshop hebt u kennis over mondzorg in de praktijk van een verpleeghuis voor somatisch zieke patiënten die dak- of thuisloos zijn geweest of psychiatrische aandoeningen of verslavingsproblemen hebben.

Workshop dhr. Joost Querido

Na het volgen van deze workshop hebt u kennis over het patiëntendossier en de veranderde regelgeving als het om privacy gaat.

Workshop mw. Elinor Bouvy-Berends

Na het volgen van deze workshop hebt u kennis van de zoektocht naar een passend concept voor mondzorg bij jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Workshop dr. Wijnand Teeuw

Na het volgen van deze workshop hebt u kennis over de gevolgen van slechte mondgezondheid voor de algemene gezondheid en vice versa.

Workshop mw. Ilonka Armstorff

Na het volgen van deze workshop hebt u kennis van de implementatie van goede mondzorg in woonzorgcentra en in de thuiszorg.

Workshop mw. Erna de Leeuw

Na het volgen van deze workshop hebt u kennis van het competentiegericht begeleiden van kwetsbare en zorgafhankelijke mensen.


Doelgroep

Het congres is bedoeld voor managers, bestuurders, begeleiders, zorgverleners als verzorgenden, verpleegkundigen, tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en anderen die verantwoordelijk zijn voor mondzorg aan kwetsbare groepen.

Beginniveau

Om dit congres te kunnen volgen, is inprincipe "gezond verstand" het beginniveau. Enkele workshops die specifiek voor mondzorgverleners zijn bedoeld (Janssens, Van Waas, Bouvy-Berends en Teeuw) vereisen het niveau van een afgestudeerd (tand)arts, mondhygiënist en tandprotheticus.

Werkvorm

Alle lezingen en workshops worden gegeven als hoorcolleges. De totale scholing bedraagt 4 uur en 45 minuten.

Evaluatie en bewijs van deelname

Na afloop van de cursus ontvangt u per email een evaluatieformulier van het Q-keurmerk en een digitaal certificaat van deelname.

Accreditatie

 Voor het volgen van dit congres ontavngen de volgende disciplines accreditatiepunten: tandartsen, mondhygiënisten, verpleegkundigen en verzorgenden.

Het congres heeft het Q keurmerk.


infomedics
dentalcens recruitment
Fresh Unieke Mondzorg
Henry Schein
Hofmeester dental
Vertimart - Dental Information Technologies
Toff Producties
Colgate
Leger des Heils
Dentaid
GC

Bekijk het programma Schrijf je in voor het Congres