Het congres gaat in 2024 door! Dezelfde locatie in Ede en wel op vrijdag 20 september. Er wordt hard gewerkt aan het programma en wij zullen dit binnenkort bekendmaken. 

Team organisatie Congres Unieke Mondzorg

Het congres is bedoeld voor alle personen die betrokken zijn bij de mondzorg voor kwetsbare groepen in de samenleving. Hierbij valt te denken aan managers en bestuurders van woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties, maar ook aan zorgverleners als verzorgenden, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, tandartsen, mondhygiënisten, preventie-assistenten en tandprothetici. Een groot team van professionele mondzorgverleners dat werkzaam is in veel woonzorgcentra en in de thuiszorg, wil met het congres Gewoon Unieke Mondzorg ‘Mondzorg in woonzorgcentra’ aandacht vragen voor de mondzorg voor mensen die niet zelf in staat zijn dagelijks hun mond goed te verzorgen en/of die niet zelfstandig naar een tandarts of een mondhygiënist kunnen gaan.

Een gezonde mond waarmee je normaal kan eten en spreken is belangrijk. Dat geldt voor iedereen, ongeacht waar men woont of leeft. Voor de meeste mensen hoort de dagelijkse mondverzorging en een regelmatig bezoek aan een tandarts of een mondhygiënist er dan ook gewoon bij. Maar voor kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen, voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, voor psychiatrische patiënten die in een woonzorgcentrum of gewoon thuis wonen en voor mensen die leven aan de rand van de samenleving is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. 

Die mensen zijn vaak niet meer in staat zelf hun mondhygiëne goed op orde te houden, laat staan dat ze zelfstandig regelmatig een tandarts of een mondhygiënist bezoeken. Ze zijn dus aangewezen op de thuiszorg of op de wijze waarop de mondzorg is geregeld in de woonzorgcentra waarin ze wonen. Hoewel verzorgenden meestal zeer gemotiveerd zijn om goede zorg te verlenen, heeft de mondzorg niet altijd hun prioriteit. Ook ontbreekt het nogal eens aan de benodigde kennis en kunde om goede mondzorg te verlenen en te organiseren. 

Hoe kunnen woonzorgcentra, thuiszorgorganisaties en mondzorgverleners de situatie van deze mensen verbeteren? Daarover gaat dit congres en daarbij ligt een accent op de mensen die zorg krijgen omdat zij verstandelijke beperkingen hebben. In de ochtend zijn er workshops voor diverse doelgroepen en tijdens de middag is er een plenair programma met twee hoofdsprekers.


Algemene leerdoelen

Na het bezoeken van dit congres:

 • hebt u kennis over het verlenen van mondzorg aan kwetsbare en zorgafhankelijke personen met een accent op degenen die een verstandelijke beperking hebben 
 • bent u beter in staat om mondzorg aan deze personen te verlenen
 • hebt u kennis over de relatie tussen mondgezondheid en het functioneren van de hersenen
 • hebt u kennis over het ecologische systeem in de mond
 • hebt u, afhankelijk van de keuzes die u maakt tijdens het ochtendprogramma kennis van:
  • de Wet zorg en dwang en de betekenis daarvan voor de mondzorg
  • het herkennen van pijn bij demente personen
  • (de mondgezondheidsproblemen van personen met) de ziekte van Parkinson
  • de problematiek van chronisch drugverslaafden en dak- en thuislozen
  • de moeilijke leefomstandigheden van personen met complexe psychosociale en psychiatrische problematiek
  • de praktische uitvoering van de dagelijkse mondverzorging bij personen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen.

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor alle personen die betrokken zijn bij de mondzorg voor kwetsbare groepen in de samenleving. Hierbij valt te denken aan managers en bestuurders van woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties, maar ook aan zorgverleners als verzorgenden, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, tandartsen, mondhygiënisten, preventie-assistenten en tandprothetici. 

Beginniveau

Om dit congres te kunnen volgen, is in principe "gezond verstand" het beginniveau.

Werkvorm

Alle lezingen worden gegeven als hoorcolleges. De totale scholing bedraagt 3 uur en 45 minuten.

Evaluatie en bewijs van deelname

Na afloop van de cursus ontvangt u per email een evaluatieformulier en een digitaal certificaat van deelname. 

Accreditatie

Voor het volgen van dit congres ontvangen de volgende disciplines accreditatiepunten: tandartsen, mondhygiënisten, verpleegkundigen en verzorgenden.

Bekijk het programma Koop kaarten voor het Congres


Sponsoren

Wij bedanken onze sponsoren voor hun bijdrage aan het Congres Gewoon Unieke Mondzorg - Mondzorg in woonzorgcentra 2023: