Reserveer nu jouw congreskaartje!

Op 20 september is het zover! Een nieuwe editie van het Gewoon Unieke Mondzorg congres met dit jaar als thema: (Mond)zorg – Zorg goed voor jezelf! Het congres is bedoeld voor alle personen die betrokken zijn bij de mondzorg voor kwetsbare groepen in de samenleving. Hierbij valt te denken aan managers en bestuurders van woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties, maar ook aan zorgverleners als verzorgenden, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, tandartsen, mondhygiënisten, (preventie)assistenten en tandprothetici.  

Het congres vraagt aandacht voor de mondzorg bij mensen die zelf niet in staat zijn dagelijks hun mond goed te verzorgen en/of die niet zelfstandig naar een tandarts of mondhygiënist kunnen gaan. Je leert meer over (mond)zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens het congres ontdek je innovatieve benaderingen, wetenschappelijke ontwikkelingen en krijg je praktische tips die je kunt toepassen om de mondgezondheid van deze kwetsbare groepen te bevorderen.

Dit jaar maken we met het congres tevens een uitstapje naar het zorgen voor jezelf. Als zorgverlener hecht je ongetwijfeld veel waarde aan de glimlach van alle patiënten en bewoners, maar verlies je je eigen gezondheid en welzijn daarbij niet uit het oog? Samen leren, inspireren én streven we met dit congres naar een fijne werkomgeving waarin iedere glimlach telt (dus ook die van jou) en waarbij het zorgen voor jezelf een integraal onderdeel wordt van je dagelijkse werkzaamheden.

Het gevarieerde programma is zo opgesteld dat de thema’s ‘mondzorg’ en ‘zorgen voor jezelf’ elkaar steeds afwisselen. Op het hoofdpodium zullen de deskundige sprekers plenaire sessies geven in de vorm van een hoorcollege. ’s Ochtends is er een korte pauze en in de middag heb je uitgebreid de tijd om te genieten van een gezonde lunch, te netwerken, misschien wel een gezondheidsmeting te laten doen of lekker bij te komen in een van de heerlijke massagestoelen. Uiteraard sluiten we de dag af met een borrel.

Wij kijken enorm uit naar weer een inspirerende en leerzame dag en hopen jou graag te zien op 20 september tijdens het Gewoon Unieke Mondzorg congres 2024!

Algemene leerdoelen

Na het bezoeken van dit congres:

  • heeft u kennis over het verlenen van mondzorg aan kwetsbare en zorgafhankelijke personen met een accent op degenen die een verstandelijke beperking hebben
  • bent u beter in staat om mondzorg aan deze personen te verlenen
  • weet u hoe u gelukkig blijft privé en in uw werk en welke handvaten hiervoor zijn. Tevens krijgt u handvaten om dit ook uit te dragen naar anderen
  • kent u de meest voorkomende oorzaken van voedingsdeficiënties gerelateerd aan medicatiegebruik. U leert ook hoe medicatie de mondgezondheid kan beïnvloeden, inclusief de mogelijke gevolgen hiervan
  • heeft u leren herkennen van de gedragskenmerken bij mensen met downsyndroom
  • heeft u uw inzicht vergroot in de eigenheid en kwetsbaarheden van mensen met downsyndroom
  • heeft u geleerd hoe je kan zorgen dat je fysiek en mentaal fit bent, om het beste uit jezelf te halen

Bekijk alle sprekers!

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor alle personen die betrokken zijn bij de mondzorg voor kwetsbare groepen in de samenleving. Hierbij valt te denken aan managers en bestuurders van woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties, maar ook aan zorgverleners als verzorgenden, verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, tandartsen, mondhygiënisten, preventie-assistenten en tandprothetici. Dit congres gaat dit keer niet alleen over de mondzorg maar ook over zelfzorg. Hoe blijf je gelukkig privé en in je werk.

Beginniveau

Om dit congres te kunnen volgen, is in principe "gezond verstand" het beginniveau.

Werkvorm

Alle lezingen worden gegeven als hoorcolleges. De totale scholing bedraagt 3 uur en 45 minuten.

Evaluatie en bewijs van deelname

Na afloop van de cursus ontvangt u per email een evaluatieformulier en een digitaal certificaat van deelname. 

Accreditatie

Voor het volgen van dit congres ontvangen de volgende disciplines accreditatiepunten: tandartsen, mondhygiënisten, verpleegkundigen en verzorgenden.

Koop jouw ticket en beleef het congresavontuur!  


Sponsoren

Wij bedanken onze sponsoren voor hun bijdrage aan het Congres Gewoon Unieke Mondzorg - (Mond)zorg - Zorg goed voor jezelf 2024: