Wetenschappelijk docent, onderzoeker en coördinator van internationale onderwijs- en onderzoeksprojecten bij de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen. Bij het verlenen van mondzorg aan kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen zijn de mening en het oordeel van de doelgroep zelf van doorslaggevende betekenis bij het nemen van beslissingen over (de aard van) de zorgverlening. Hoe denken zij over zorg en wat betekent dat voor (de competenties van) mondzorgverleners? Niesten beantwoordt in haar lezing die vragen.

Terug naar het middagprogramma