Bij competentiegericht begeleiden gaat het om aandacht voor positief gedrag en de eigen kracht van de cliënt en diens omgeving. Samen met cliënten zoeken we naar mo- gelijkheden om negatief gedrag om te buigen. Ze lopen aan tegen beperkingen en bedreigingen. We willen ze bescherming, veiligheid en compensatie bieden en met hen werken aan een nieuwe toekomst. Met ondersteuning dagen we cliënten uit om zelf hun toekomstperspectief te formuleren en vorm te geven. Voor iedere cliënt is dat weer anders, maar het is gericht op het verhogen van kwaliteit van leven. Zo mogelijk leidt het ook tot zelfstandig (begeleid) wonen. Dat is een hele uitdaging die veel geduld, creativiteit en vakmanschap vraagt.

Meer over deze spreker