Ilonka Armstorff is operationeel directeur van Fresh Unieke Mondzorg, dat mobiele mondzorg levert aan ggz-instellin- gen, tbs-instellingen en woonzorgcentra voor ouderen. Richtlijnen implementeer je niet zomaar. Daarvoor moet je samenwerken met verschillende afdelingen en disciplines, je team meekrijgen en beschikken over voldoende vaardig- heden. Armstorff, die in zeker zestig woonzorgcentra cursussen en trainingen heeft verzorgd, laat weten hoe dat kan en hoe je teamgeno- ten kunt coachen bij het realiseren van verbeteringen in de mondzorg.

Meer over deze spreker