De Blinkert is een expertisecentrum van het Leger des Heils in Baarn waar 93 somatisch zieke cliënten wonen met multiproblematiek. Veel van de cliënten waren dak- of thuisloos en hebben psychiatrische aandoeningen en verslavingsproblemen. Voor zorgverleners is hun gedrag vaak moeilijk te duiden. Vaak ook vermijden ze zorg. Goede mondzorg is in zo’n situatie een grote uitdaging voor verpleegkundigen en verzorgenden. Locatiemanager Marianne Stal vertelt over de ervaringen daarmee in de Blinkert.

Meer over deze spreker