Dr. Wijnand Teeuw, hoofd van de Kliniek voor Parodontologie van ACTA, die veel onderzoek heeft gedaan naar de relatie tussen parodontitis en de algemene gezondheid (in het bijzonder diabetes mellitus en hart- en vaatziekten). Mondgezondheid staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de totale lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid. Veel is gespeculeerd over de gevolgen van slechte mondgezondheid voor de algemene gezondheid en vice versa. Welke relaties hebben een wetenschappelijk fundament en welke zijn gebaseerd op reële of juist irreële vermoedens? Teeuw geeft de stand van zaken op dit gebied.

Meer over deze spreker