Sprekers ochtendprogramma

Dr. Barbara Janssens
Dr. Barbara Janssens
Doctor-assistent

Dr. Barbara Janssens behaalde haar diploma tandheelkunde in 2005 aan de Universiteit Gent (België). Ze was/is sindsdien werkzaam in Spanje en België als algemeen tandarts. Daarnaast is ze sinds 2010 werkzaam in het Universitair Ziekenhuis van Gent binnen het project Gerodent en bij de vakgroep Maatschappij en Gezondheid van de Universiteit Gent.

Meer over Dr. Barbara Janssens

Dr. Gert-Jan van der Putten
Dr. Gert-Jan van der Putten
Specialist ouderengeneeskunde

Na een carrière als ondernemer in de ICT, begon hij in 1991 aan de studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Van 1999 tot 2001 volgde hij de beroepsopleiding tot verpleeghuisarts aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Van 2002 tot 2005 was hij lid van het hoofdbestuur van Verenso. Hij is co-auteur van de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke...

Meer over Dr. Gert-Jan van der Putten

Joost Querido
Joost Querido
Begeleider van tandartspraktijken

Joost Querido kwam na zijn studie politicologie in dienst bij Vertimart. Hij gaf jaren leiding aan de helpdesk. Vanaf 2002 is Joost zich bezig gaan houden met het begeleiden van tandartspraktijken en tandtechnische laboratoria in hun automatiseringsprocessen. Zijn specialisatie is het optimaliseren van informatiestromen en communicatie. Zijn uitgebreide kennis van...

Meer over Joost Querido

Em. prof. dr. M.A.J. van Waas
Em. prof. dr. M.A.J. van Waas
Tandarts en mondhygiënist

Voor hoogbejaarden is een kunstgebit zijn derde gebit: het melk- en een ‘blijvend’ gebit zijn van je zelf en de derde krijg je van de tandarts. Het hoorde gewoon bij het oud worden. Maar dat is drastisch veranderd. Velen behouden op hoge leeftijd nog hun eigen tanden en kiezen en hebben moeite met acceptatie als ze onverhoopt toch tandeloos zijn geworden.

Meer over Em. prof. dr. M.A.J. van Waas

Erna de Leeuw
Erna de Leeuw
Trajectcoördinator

Erna de Leeuw heeft de opleiding verpleegkundige A gedaan in het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag. Zij heeft vanaf 1989 tot 2009 als verpleegkundige en later als afdelingshoofd verpleging gewerkt in het ziekenhuis van Justitie. Sinds 2009 werkt zij bij de Kessler Stichting. Eerst als teammanager bij de kortdurende opvang, afdeling Zamenhof. 

Meer over Erna de Leeuw

Marianne Stal
Marianne Stal
Locatiemanager

Marianne Stal is locatiemanager van expertisecentrum de Blinkert in Baarn. Als verpleegkundige heeft ze eerst kort gewerkt in het ziekenhuis, en daarna de overstap gemaakt naar het verpleeghuis. Daar bekleedde ze functies op de werkvloer en in het management functies. Tien jaar geleden werd ze werkzaam in verpleeghuis de Blinkert in Baarn, een tehuis voor...

Meer over Marianne Stal

Elinor Bouvy-Berends
Elinor Bouvy-Berends
Voorzitter

Elinor Bouvy-Berends behaalde in 1968 het tandartsdiploma aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Van 1974 tot 1997 was zij verbonden aan een Instelling voor mensen met een verstandelijke beperking Craeyenburch, nu IPSE/De Bruggen in Nootdorp. In 1988 stond zij in Rotterdam aan de wieg van de stichting Bijter, een instelling voor Bijzondere Tandheelkunde...

Meer over Elinor Bouvy-Berends

Dr. Wijnand Teeuw
Dr. Wijnand Teeuw
Hoofd Kliniek voor Parodontologie van ACTA

Wijnand J. Teeuw, parodontoloog vanwege de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie, behaalde in 2003 zijn doctoraaldiploma Biologie aan de Universiteit Utrecht met als afstudeerrichting Fundamentele Biomedische Wetenschappen. In 2006 studeerde hij af als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), waaraan hij sinds die tijd is...

Meer over Dr. Wijnand Teeuw

Ilonka Armstorff
Ilonka Armstorff
Operationeel directeur

Mw. Ilonka Armstorff (1976) werkt als operationeel directeur van Fresh Unieke Mondzorg. Ze stuurt de aparte entiteit aan van Fresh Tandartsen. Fresh Unieke Mondzorg levert mobiele Mondzorg aan ggz-instellingen, tbsinstellingen en instellingen voor ouderen. De Unieke mens wordt voorop gesteld. Ilonka is verantwoordelijk voor 

Meer over Ilonka Armstorff

Sprekers middagprogramma

Heleen van Royen
Heleen van Royen

Heleen van Royen is bestsellerauteur, dochter, moeder, literaire provocateur en inmiddels ook een succesvol filmer. Haar prachtige heel persoonlijke film Het doet zo zeer raakt aan veel waar het ook bij unieke mondzorg om gaat. De zorg, de pijn, de ontmoeting, de samenwerking en het begrip met en voor elkaar

Dominique Niesten
Dominique Niesten

Wetenschappelijk docent, onderzoeker en coördinator van internationale onderwijs- en onderzoeksprojecten bij de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen. Bij het verlenen van mondzorg aan kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen zijn de mening en het oordeel van de doelgroep zelf van doorslaggevende betekenis bij het nemen van beslissingen over (de aard van) de zorgverlening. Hoe denken zij over zorg en wat betekent dat voor (de competenties van) mondzorgverleners? Niesten beantwoordt in haar lezing die vragen.

Cornel Vader
Cornel Vader

Voorzitter van de stichtingsdirectie van het Leger des Heils, laat zien hoe zijn organisaties de 37.000 mensen aan de rand van de samenleving weer perspectief probeert te geven. Eigenwaarde en een positief zelfbeeld zijn de motor van hernieuwing en herstel, is zijn stelling. En daar maakt fysieke verzorging en tandenpoetsen onderdeel vanuit.