Dr. Barbara Janssens behaalde haar diploma tandheelkunde in 2005 aan de Universiteit Gent (België). Ze was/is sindsdien werkzaam in Spanje en België als algemeen tandarts. Daarnaast is ze sinds 2010 werkzaam in het Universitair Ziekenhuis van Gent binnen het project Gerodent en bij de vakgroep Maatschappij en Gezondheid van de Universiteit Gent. Gerodent is een preventief en curatief mondzorgprogramma voor woonzorgcentra in Vlaanderen. Dr. Janssens heeft onderzoek verricht naar de impact van Gerodent op de kennis en de attitude van de verzorgenden in woonzorgcentra enerzijds en op de mondgezondheid van de bewoners anderzijds. Dit heeft geleid tot het behalen van een doctoraat in de gezondheidswetenschappen in 2017. 

In 2015 won ze met haar wetenschappelijk onderzoek de Colgate-prijs van de European College of Gerodontology. Ze is lid van verschillende internationale wetenschappelijke verenigingen (International Association for Dental Research, European Association of Dental Public Health en European College of Gerodontology) en lid van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie. Ze geeft regelmatig voordrachten rond gerodontologie op congressen in binnen- en buitenland en publiceerde verschillende artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Vanaf 1 februari 2018 neemt ze een mandaat op van 50% als doctor-assistent aan de Universiteit Gent. Binnen deze functie wordt ze verantwoordelijk voor het onderzoek en de lesopdrachten rond gerodontologie en coördineert ze het project Gerodent.

Terug naar de sprekers