Wijnand J. Teeuw, parodontoloog vanwege de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie, behaalde in 2003 zijn doctoraaldiploma Biologie aan de Universiteit Utrecht met als afstudeerrichting Fundamentele Biomedische Wetenschappen. In 2006 studeerde hij af als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), waaraan hij sinds die tijd is verbonden bij de sectie Parodondologie. 

Van 2009 tot en met 2012 volgde hij aldaar de masteropleiding tot parodontoloog, die hij cum laude heeft afgerond. Sinds 2015 is hij hoofd van de Kliniek voor Parodontologie van ACTA. In 2017 promoveerde hij op de relatie tussen parodontitis en de algemene gezondheid, in het bijzonder diabetes mellitus en hart- en vaatziekten.

Terug naar de sprekers