Gert-Jan van der Putten - Palliatieve en terminale (mond)zorgverlening

Dr. Gert-Jan van der Putten is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg bij Dagelijks Leven, een organisatie met ruim 40 kleinschalige locaties voor mensen met dementie. Daarnaast is hij als senior onderzoeker verbonden aan de faculteit tandheelkunde van de Radboudumc in Nijmegen. Als één van de weinige artsen houdt hij zich bezig met het verbeteren van mondzorg van kwetsbare zorgafhankelijke ouderen. Hij is mede initiator en auteur van de in 2007 verschenen Verenso Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke verpleeghuiscliënten. In 2011 is hij gepromoveerd op het proefschrift ‘Poor oral health, a new potential geriatric giant’.