Ilonka Armstorff - Directeur Fresh Unieke Mondzorg

Ilonka werkt als directeur van Fresh Unieke Mondzorg. Ze stuurt de aparte entiteit aan van Fresh Tandartsen, daarnaast zit zij in het MT van de Fresh Groep. Naast dit alles heeft zij bedrijven en projecten opgestart met succes vanaf scratch tot de uitrol.

Fresh Unieke Mondzorg levert Mondzorg aan ggz instellingen, tbs instellingen en instellingen voor kwetsbare mensen. Waaronder ouderen en gehandicaptenzorg. Alle zorgverleners komen op de locatie van de instelling. De Unieke mens wordt voorop gesteld.

Ilonka is verantwoordelijk voor het behalen van personeelsresultaten door het managen van verwachtingen van zowel de organisatie als de medewerkers zelf; plannen, bijhouden en beoordelen van resultaten: coachen, adviseren van personeel. Het ontwikkelen, coördineren en handhaven van systemen, beleid en procedures.

Ilonka vindt het een plicht voor behandelaren dat zij zich specifieker richten op de Unieke mens in de instelling. Ilonka heeft al bij meer dan 250 zorginstellingen cursussen en trainingen verzorgd. Verder is zij betrokken bij diversen nationale & internationale projecten over de Mondzorg bij kwetsbare mensen.

Ilonka heeft al jaren lange ervaring (in de mondzorg) op allerlei vlakken van kwaliteit tot overname, van teammanagement tot het geven van diverse trainingen met als doel samenwerken en gelukkig zijn. Daarnaast verzorgt zij evenementen als dagvoorzitter of spreker met als specialiteit; “van 0 naar 100 met je bedrijf”, “werkgeluk “hoe hou je dit vast”. Ze geeft ook teamtrainingen en disc trainingen op maat en op locatie.