Mevrouw Ilonka Armstorff (1976) werkt als operationeel directeur van Fresh Unieke Mondzorg. Ze stuurt deze aparte entiteit van Fresh Tandartsen aan. Fresh Unieke Mondzorg levert mobiele Mondzorg in ggz-instellingen, tbsinstellingen en instellingen voor ouderen. De Unieke mens wordt voorop gesteld. Ilonka is verantwoordelijk voor het behalen van personeelsresultaten door het managen van verwachtingen van zowel de organisatie als de medewerkers zelf; plannen, bijhouden en beoordelen van resultaten; coachen, adviseren van medewerkers. Het ontwikkelen, coördineren en handhaven van systemen, beleid en procedures. Ze onderhoudt alle contacten met alle instellingen en organisaties die samen verantwoordelijk zijn om de Mondzorg op de kaart te zetten binnen de woonzorgcentra.

Ilonka vindt het een plicht voor tandartsen dat zij zich specifieker richten op de unieke mensen in de woonzorgcentra. Ilonka heeft al bij meer dan 60 woonzorgcentra cursussen en trainingen verzorgd. Verder is zij betrokken bij nationale en internationale projecten over de mondzorg bij kwetsbare mensen.

Terug naar de sprekers