Juriste Monica de Visser werkt ruim 30 jaar in de zorg. Monica heeft een paramedische achtergrond en werkte 8 jaar op verschillende afdelingen in het oude Diaconessenhuis in Utrecht. Vanuit het ziekenhuis maakte zij de overstap naar de politie Amsterdam. Hier richtte Monica haar aandacht op geweld achter de voordeur (echtelijke twisten) en jeugdzaken. In de politiepraktijk merkte Monica dat je met kennis van het recht veel kunt betekenen voor kwetsbare mensen. Na de politie ging Monica als belangbehartiger aan de slag bij de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Achtereenvolgens studeerde zij sociaaljuridische dienstverlening en rechten. In 2011 rondde zij de master gezondheidsrecht aan de UvA af en in 2017 de studie ‘Ethiek in de zorgsector’ in het Radboud MC. Op dit moment werkt Monica al ruim 5 jaar bij de zorginstelling ’s Heeren Loo als sr. jurist gezondheidsrecht & ethiek. Monica adviseert behandelaren bij complexe casuïstiek, geeft juridisch/ethisch advies aan de Raad van Bestuur, het management en zorgverleners in de zorgpraktijk. Ook is Monica lid van het kernteam voor de implementatie van de Wet zorg en dwang. Naast haar werk bij ’s Heeren Loo heeft Monica een eigen scholingsbureau Smaragd. 


Terug naar de sprekers