Petra Bakker heeft ruime ervaring in het werken met chronische zieken. Petra is haar werkzame leven begonnen als Sociaal Pedagogisch Medewerker in een academisch ziekenhuis.  Als voormalig zorgondernemer en medeoprichter van een verpleegkundig kinderdagverblijf heeft ze mede een bijdrage geleverd aan de hervorming van de eerstelijns-kinderverpleegkundige zorg.  Ze heeft naast inhoudelijke kennis en ervaring van zorginkoop met verzekeraars en gemeenten, managementkwaliteiten en weet wat er nodig is om een zorginstelling van de grond te krijgen.

Als secretaris van de branchevereniging BINKZ zet zij zich al jaren in om de zorg aan kinderen met een complexe zorgvraag naar een nog hoger niveau te tillen.

Op dit moment is Petra werkzaam als Projectmanager Zorg bij Het Leger des Heils. Zij is onder andere verantwoordelijk voor het implementeren van zorggerelateerde vraagstukken en adequate invoering en bewaking van zorgleveringseisen.

Een van de projecten waaraan ze momenteel meewerkt is de realisatie van Het Jeroen Pithuis, een step-down voorziening voor ernstig zieke kinderen en hun ouders. Maar ook de implementatie van mondzorg behoort tot een van de projecten.

Het mooiste aan haar werk vindt ze de diversiteit. Het ene moment gaat het om zieke kinderen en het andere moment om kwetsbare ouderen. Haar visie op zorg is: “mensen het vermogen geven om het heft in eigen handen te nemen zodat zij de regie hebben over hun eigen leven.” 

Terug naar de sprekers