Renger Witkamp - Voeding

Hoogleraar en leerstoel Voedingsbiologie. De primaire focus in onderwijs en onderwijs van de leerstoelgroep is bij te dragen aan een beter begrip van het samenspel tussen voeding - voeding, energie en nutriënten - en functionele gezondheid: optimale fysieke en mentale prestaties onder verschillende omstandigheden. Ons overkoepelende thema is 'voeding en gezond ouder worden'. In deze context wordt veroudering gedefinieerd als de combinatie van progressieve fysiologische en functionele veranderingen die samenhangen met het ouder worden. Dit onderwerp wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd, met name cognitie en cognitieve achteruitgang, de rol van het bewegingsapparaat bij fysieke fitheid, kwetsbaarheid en zelfmanagement, en de betrokkenheid van het maag-darmkanaal als bepalende factor voor de algemene gezondheid en de bio-voedingsstoffen.