Ronald Gorter - Ethische aspecten van zorg en dwang

Ronald C. Gorter, PhD, is psycholoog gespecialiseerd in sociale tandheelkunde. Hij behaalde zijn doctoraat in de psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, Nederland, en is universitair hoofddocent bij de afdeling Sociale Tandheelkunde & Gedragswetenschappen van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Al twee decennia doceert hij communicatieve vaardigheden en gedragsaspecten van het werken als gezondheidsprofessional aan zowel tandheelkundestudenten als afgestudeerde tandartsen. Zijn onderzoek richt zich op communicatie- en loopbaanaspecten van tandartsen in het algemeen, en meer bepaald op personeelscommunicatie, werkstress, burn-out en arbeidsvreugde. Dr. Gorter is (co-)auteur van meer dan zestig Nederlandse en internationale vak- en wetenschappelijke publicaties. Categorieën: Sociale tandheelkunde.