Ronald Gorter - Ethische aspecten van zorg en dwang

Dr Ronald C. Gorter, psycholoog, is als Universitair Hoofddocent verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), bij de sectie Orale Radiologie / Digital Dental Training & Assessment. Zijn onderwijs en onderzoek richt zich op de gedragskundige aspecten van de tandheelkunde, waaronder tandarts – patiënt communicatie, professionaliteit, werkdruk en burnoutpreventie. Hij maakt(e) deel uit van diverse landelijke commissies en organisaties binnen de tandheelkunde. Internationaal is hij o.m. lid van het hoofdbestuur van de Association for Dental Education in Europe (ADEE) en is hij hoofdredacteur van het European Journal of Dental Education. Ronald Gorter is (co-) auteur van meer dan 90 (inter)nationale professionele en wetenschappelijke publicaties.