Fresh Unieke Mondzorg organiseert dit congres in nauwe samenwerking met het Leger des Heils, dat veel aandacht besteedt aan de mondhygiëne van mensen die een beroep doen op deze organisatie. Het Leger des Heils stelt onder meer de congreslocatie 50/50 Hotel en Congrescentrum Belmont in Ede beschikbaar. 

Onder de huidige omstandigheden is het onduidelijk of het congres op deze locatie kan plaatsvinden. Het congres gaat uiteraard door, live of online. Wanneer hier meer over bekend is, wordt dit op de website aangekondigd.

Adres 50|50 Hotel en Congrescentrum Belmont

Goorsteeg 66
6718 TB Ede

T: 0318-482365
E: info@5050-belmont.nl